Plads i Parasollens bestyrelse

Til generalforsamlingen i april måned skal der vælges ny bestyrelse. Allerede nu ved vi, at tre nuværende medlemmer ikke genopstiller. Et ordinært medlem skal vælges for 2 år og to suppleanter skal vælges for 1 år. Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet. På valg er: Pia Petersen, Coop Ferie Dora Bach, Jammerbugt Kommunes Feriefond Bent Munk, Roskilde Kommues…

Det er tid at betale kontingent

Kontingent for 2013 kr. 2.000 bedes senest den 20. marts 2013 indbetalt på Parasollens konto nr. 9255 3483 907 841 i Nordea. Bestyrelsen gør opmærksom på, at for deltagelse i seminar og generalforsamling skal kontingent til foreningen være betalt. Parasollens CVR. nummer: 32 710 565. VIGTIGT !!!!!!!! – Husk at oplyse navn på fond/feriehusadministrator og medlemsnummer ved betaling.…