Berlin – tilbud fra advokat

Som lovet på Parasollen generalforsamling, har bestyrelsen anmodet 3 advokatfirmaer i Tyskland give et bud på sagsbehandling i forhold til fritagelse for forbud mod udlejning til ferieformål samt om hjælp til indberetning vedr. turistskat i Berlin. Parasollen har sendt henvendelsen til: Gerhard Link Hans-Oluf Meyer Lisbet Steinrücke Parasollen sender information ud til medlemskredsen fra hvert firma.…

Resultat af undersøgelse og nyt om Berlin

Fra Feriekontoret Parasollen har fået bekræftelse fra Feriekontoret på deltagelse på seminaret i april måned. Feriekontoret oplyser endvidere, på baggrund af den undersøgelse, der tidligere har pågået, at der på Feriekontorets hjemmeside er lagt et fællesbrev (plus rapport) vedr. resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om økonomien i feriefondenes ferieboliger. Brevet ligger under Ferie/Feriefonde. http://www.sfr.dk/da/Ferie/Feriefonde/Faellesbreve-til-feriefonde/Faellesbrev-til-feriefonde-februar-2014.aspx Feriekontoret orienterer ikke om undersøgelsen på…