Fra Feriekontoret
Parasollen har fået bekræftelse fra Feriekontoret på deltagelse på seminaret i april måned.

Feriekontoret oplyser endvidere, på baggrund af den undersøgelse, der tidligere har pågået, at der på Feriekontorets hjemmeside er lagt et fællesbrev (plus rapport) vedr. resultatet af en spørgeskemaundersøgelse om økonomien i feriefondenes ferieboliger. Brevet ligger under Ferie/Feriefonde.

http://www.sfr.dk/da/Ferie/Feriefonde/Faellesbreve-til-feriefonde/Faellesbrev-til-feriefonde-februar-2014.aspx

Feriekontoret orienterer ikke om undersøgelsen på anden vis – udover på Parasollens årsmøde i april.

Berlin – nyt vedrørende Zweckenfremdungsverbots-Gesetz & Ûbernachtungssteuer
Hermed notat om den vedtagne lov om forbud mod brug af ejerlejligheder som ferielejligheder.

Det ventes, at en gennemførelsesforordning bliver vedtaget indenfor kortere tid og
ifølge denne vil feriefonde, universiteter, fagforeninger mv. kunne søge om en tilladelse til fortsat brug af deres Berlin lejligheder som ferielejlighed.

Såfremt der ønskes hjælp hertil, bistår Advokatfirma Meyer og Advokat Lisbet Steinrücke gerne i forbindelse med ansøgningen, når forordningen er trådet i kraft.

14-01-28-zweckentfremdung-fra-Hans-Oluf-Meyer

skrivelse-fra-Advokat-Lisbet-Steinrücke-februar-2014

Nyt i Berlin fra januar 2014 er også en turistskat/overnatningsskat.
Om denne får betydning for Feriefonde, undersøges for øjeblikket nærmere.
Loven gælder ”udlejningsvirksomheder”, hvorved forstås hoteller, pensioner, campingspladser og udlejere af ferieligheder.
Feriefondene er ikke umiddelbart udlejere af ferielejligheder. Men udlejer alene til en lukket kreds.
Yderligere info på Berlins hjemmeside.
Feriefondene bør afvente yderligere info, før der eventuelt sker betaling til denne turistskat.

 

Skriv et svar